logotyp

Archiv starších událostí

Na Tři krále o krok dále

6. ledna na Tři krále žákyně 5. třídy potěšily představením děti a zaměstnance v mateřské škole, základní škole a na Obecním úřadě.

6. ledna na Tři krále žákyně 5. třídy potěšily představením děti a zaměstnance v mateřské škole, základní škole a na Obecním úřadě.

12. ledna se konalo pro žáky základní školy a mateřské školy hudební představení „Do světa fantazie“.

26. ledna se konal „Den otevřených dveří“ pro rodiče žáků a všechny přátele školy.

27. ledna navštívila školu v Dolních Habarticích MŠ Horní Habartice – byl pro ně připravený hudebně pohybový program v MŠ a divadelní vystoupení žáků ZŠ „Červená Karkulka“.

28. ledna obdrželi žáci ZŠ vysvědčení za 1. pololetí a 29. ledna se těšili z pololetních prázdnin.

Začátkem měsíce února se ZŠ a MŠ Dolní Habartice dostala po letech z výjimky z nejnižšího počtu žáků. Aktuální počet žáků v ZŠ je tedy 25 žáků a v MŠ 20 dětí.

3. února měly všechny děti možnost vidět ve škole drobné ptactvo a dravce a seznámit se s jejich způsobem života formou přednášky doplněnou o zábavné kouzlení.

4. února proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. K zápisu se dostavilo celkem 9 předškoláků. 7 z nich v září nastoupí do 1. třídy a už se těší nejen oni, ale i jejich zákonní zástupci. Ti měli možnost procházet se celou školou a bylo pro ně připraveno malé občerstvení. Velké díky za sponzorské občerstvení patří rodičům žákyně Johanky za výborné muffiny a též mamince žáků Romanky, Ládíka a Pepíka za úžasný dort Krtečka. 

2. března – se žáci ZŠ zúčastnili Recitační soutěže „Dětská scéna 2016“ ve velkém sále Domu kultury v Č. Kamenici. 

7. - 13. března - Jarní prázdniny
(MŠ v běžném provozu, možnost umístění družinových dětí)

8. března – MDŽ (Vystoupení žáků ZŠ v klubu důchodců,mažoretky, recitace)

16. března – „O neposlušné ovečce“ ( výchovné představení pro děti MŠ a žáky ZŠ )

18. března -
Vítání jara = Vynášení smrti (zimy, 10:00 hod.) a přinášení léta (seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy ZŠ a MŠ, vynášení Moreny a vítání jara jarním tančením, účast rodiny a přátel školy možná)

23. března – Velikonoční jarmark - Velikonoce (seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy, velikonoční svátky, svátky jara, pondělí velikonoční, pletení pomlázek, koledy, seznámení s technikami zdobení kraslic,  soutěž o nejkrásnější kraslici, velikonoční jarmark spolu s akcí Obce - Velikonoční díly)

24. – 25. března VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY- Mateřská škola v běžném provozu. PÁ „Velký pátek“– svátek od 2016

2. dubna
- Mezinárodní den dětské knihy (1. dubna - putovní knihovna žáků 3., 4., 5. tř. ZŠ, 5. dubna – návštěva obecní knihovny a přednáška na téma: „Jak zacházet s knihou“ – žáci. 1., 2. tř. ZŠ)

4. dubnaPředstavení H. Krejčíka „Kdo si hraje nezlobí“ (zábavné představení pro MŠ a žáky 1., 2., 3. tř. ZŠ v kině Sněžník Děčín)

7. dubna -  Světový den zdraví (Beseda k tématu „Zdravý životní styl“)

14. dubnaFlorbalový turnaj žáků ZŠ s okolními školami (v ZŠ Markvartice)

19. dubna
Loutkové divadlo „Slůně zahradníkem“ 

19. dubnaTřídní schůzky ZŠ (14:00 – 16:00 hod)

22. dubna - Mezinárodní den Země (přednáška o krizových situacích a poskytnutí první pomoci pro ZŠ, exkurze pro ZŠ – záchranka Dc, profes. hasiči Dc, dobrovolní hasiči v obci, třídění odpadu…)

30. dubna - Filipojakubská noc (29. dubna - seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy, létání po obci, maškarní, pálení čarodějnic a opékání, účast rodiny a přátel školy možná, – spolupráce s obcí)

4. května„Planeta Země“ (3., 4., 5. Ročník ZŠ od 10 hod v Dc kino Sněžník)

8. května - Den matek (5. května - Představení pro maminky v MŠ)

8. květnaVzpomínkový akt při Dni vítězství (vystoupení žáků ZŠ) - spolupráce s Obcí

9. květnaDrumbeny (hudebně pohybový pořad pro MŠ a ZŠ)

12. května - Olympiáda MŠ

16. – 20. 5. Praktikantka MŠ (uvádějící uč. Pí Klaudyová Šárka)

18. květnaZávěrečné plavání žáků 3., 4. tříd

21. května
- Vítání občánků (vystoupení dětí MŠ - recitace, Vystoupení žáků ZŠ -taneček, píseň) 

25. 5. Akademie Horní Habartice Vystoupení dětí MŠ

29. 5. Dětský den ve spolupráci s Obcí

1. června - Mezinárodní den dětí (soutěže pro žáky po celé budově školy, účast rodiny a přátel školy možná)
Muzeum Sypěna – Pohádka + zdobení perníčků + hledání pokladu na zahradě pro MŠ

10. červnaOlympiáda MŠ Markvartice (všechny děti MŠ )

14. červnaOlympiáda „Dobkovice“ (účast žáků ZŠ)

22. červnaZávěrečný výlet dětí a žáků ZŠ a MŠ (pohádková prohlídka zámku s princeznou, pohybová aktivita s indiánem, soutěže o bonbonky, rituál zapalování ohně s indiánem + opékání buřtů, prohlídka strašidelného sklepení a plnění strašidelných úkolů, mladší děti – odpočinek s princeznou (zpěv a podobné klidnější aktivity), kreativní tvoření a volná zábava na nádvoří (pro mladší děti pískoviště, odstrkovadla, pro starší děti možnost návštěva a zakoupení suvenýrů v Etnoshopu, možnost navštívení cukrárny pod zámkem, rytířský a princeznovský turnaj)

24. červnaLoučení s předškoláky – (MŠ – medaile, dopolední program s možností doprovodu rodičů, diplomy a dáreček) Vyřazování „páťáků“

Hlavní prázdniny  - pátek 1. července až středa 31. srpna 2016 

ZÁŘÍ

1. záříZahájení - 8:00 vyučování (vítání prvňáčků uč + obec), 8:45 rozchod žáků s doprovodem rodičů,
1. kolo voleb do školské rady

2. záříSchůzka s rodiči prvňáčků, schůzka rodičů dětí v MŠ

5. – 23. záříDruhé kolo voleb školské rady

23. záříFocení prvňáčků – 7:00 Ing. Figarová, 14. 10. 2016 tablo prvňáčků v MF Dnes

3. říjnaZasedání školské rady – Volba předsedy školské rady, schválení Výroční zprávy, plán akcí

24. – 25. říjnaŘeditelské volno – ZŠ! 

26. – 27. říjnaPodzimní prázdniny – MŠ uzavřena z provozně technických důvodů

28. říjnaStátní svátek

2. listopaduFocení MŠ + ZŠ (Ing. Figarová)

1. - 3. listopadu - Kontrolní činnost ČŠI

6. ledna -  Tři králové (seznámení s tradicí, divadelní vystoupení ZŠ do MŠ a na úřad)

31. ledna - Vysvědčení

31. lednaDen otevřených dveří 16:00 hod.

3. února - pololetní prázdniny

6. – 12. února - Jarní prázdniny (MŠ v běžném provozu)

15. únoraPředstavení v tělocvičně – (8:00 hod. Ptáci 40,- Kč)

28.února - Masopust (seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy, masopustní dny v ZŠ a MŠ, masopustní

                    masky, masopustní pečivo, masopustní průvod na úřad poté obcí, masopustní karneval,

                    účast rodiny a přátel školy možná)

1. března – Recitační soutěž „Dětská scéna 2017“ (velký sál Domu kultury v Č. Kamenici, 13:40 hod,ZŠ)

1. březnaTvořivé dílny s Běláskem 8:00 hod.

9. března – MDŽ (Vystoupení žáků ZŠ v klubu důchodců)

17. března - Vítání jara = Vynášení smrti (zimy, 9:30 hod.) a přinášení léta (seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy ZŠ a MŠ, vynášení Moreny a vítání jara jarním tančením, účast rodiny a přátel školy možná)

24. březnaFocení Figarová – třídní fotky + tablo zaměstnanců

4. dubnaS písničkou a hravě nejen o dopravě - (zábavné představení - prevence rizikového chování pro MŠ a žáky 1.,2. r. ZŠ)

13. - 14. dubna - Velikonoční prázdniny (Čt MŠ v běžném provozu, PÁ „Velký pátek“– svátek od 2016)

17. dubna Velikonoční pondělí - Velikonoce (seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy, velikonoční svátky, svátky jara, pondělí velikonoční, pletení pomlázek, koledy, seznámení s technikami zdobení kraslic,  soutěž o nejkrásnější kraslici)

20. dubna – Zápis do 1. tř. 

24. dubnaIndividuální třídní schůzky ZŠ (15:00 – 17: 00 hod) 

22. dubna - Mezinárodní den Země (náměty pro práci s dětmi na poradě začátkem dubna, přednáška o krizových situacích a poskytnutí první pomoci pro ZŠ, exkurze pro ZŠ – záchranka Dc, profes. hasiči Dc, dobrovolní hasiči v obci, třídění odpadu…)

 28. dubna - Filipojakubská noc ( seznámení s tradicí, výzdoba prostorů školy, létání po obci, maškarní, pálení čarodějnic a opékání, účast rodiny a přátel školy možná – spolupráce s obcí)

8. května - Den matek (5. května - Představení pro maminky v MŠ)

  

                                                                                                  

Vydání vysvědčeníza 1. pololetí 30. 01. 2020 - výpis z >>


RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Dolní Habartice

obrázek
Telefon: +420 412 585 014
Mobil: 774101439
E-mail: zsmsdh@seznam.cz

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

O škole
O školce
O školce

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign