logotyp

O obci

Dolní Habartice - o obci

Obec Dolní Habartice dostala své jméno po prvním rychtáři Eberhartovi. Území obce leží v jihovýchodní části okresu Děčín. Obec sousedí na severu s Horními Habarticemi, na jihu s Benešovem nad Ploučnicí a na východě s Malou Bukovinou. Krajina je mírně zvlněná (nadmořská výška cca 220 - 230 mnm), většinu území pokrývá zemědělská půda. Území obce je chráněno ze západu a východu lesy, nacházejícími se při katastrálních hranících obce. Osídlení je roztroušeno v mělké údolní nivě podél říčky Bystré, která přitéká od severovýchodu z Markvartic a Horních Habartic, dále plyne k jihozápadu do Benešova nad Ploučnicí, kde se vlévá do řeky Ploučnice. Dopravně nejvýznamnější je silnice III. třídy 26223, která napojuje obec na širší strukturu osídlení. Tato komunikace propojuje osídlení podél říčky Bystré od Benešova nad Ploučnicí přes Dolní a Horní Habartice do Markvartic, kde se u Veselého napojuje na silnici I/13 směr Nový Bor (Liberec). Územím obce prochází železniční trať "Benešov nad Ploučnicí (Děčín) - Česká Kamenice (Rybniště, Varnsdorf)". Nejbližší železniční zastávka je v obci. Celé území obce se nachází v okrajové části CHKO České středohoří a leží  na okraji CHOPAV Severočeská křída. Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 560 (podíl mužů a žen půl na půl), z toho v produktivním věku je cca 370 obyvatel, osob do 18. let je cca 140. Výměra obce je 557,31 ha, stavební úřad a matriční úřad jsou na Městském úřadu v Benešově nad Ploučnicí stejně jako pošta. Katastrální, pozemkový a celní úřad jsou v Děčíně. Obec má vodovod a je plynofikována. Má základní školu a mateřskou školu. Zdravotnické zařízení a Policie ČR jsou v Benešově nad Ploučnicí. V obci jsou sportoviště, která jsou tvořena travnatým hřištěm pro kopanou, tenisovými kurty s asfaltovým povrchem a hřiště pro odbíjenou.

Adresa Obecního úřadu:
                                       Dolní Habartice 178
                                       407 22  pošta Benešov nad Ploučnicí
                                       telefon: +420 412 585 015+420 412 585 015
                                       e-mail: oudolhabart@volny.cz 
                                       IČ: 555924

Kde nás najdete

Obrázků: 1-4 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Z hlediska ochrany přírody a možnosti poznávání nádherného okolí Dolních Habartic, je zde celá řada možností. Jak již bylo uvedeno, obec leží v CHKO České středohoří. Východně (přes kopec) leží CHKO Lužické hory a severně (přes kopec) CHKO Labské pískovce. O malý kousek dál na sever pak národní park České Švýcarsko a za ním na území Německa národní park Saské Švýcarsko. To ukazuje na značné možnosti poznávacích výletů. V okolí je celá řada cyklostezek.
Přidáme-li k tomu kulturní památky v okolí, máte zde náplň pro svůj volný čas na dlouhou řadu let. Mezi nejbližší patří například Horní zámek a Dolní zámek v Benešově nad Ploučnicí. Krajinu můžete pozorovat z celé řady zprovozněných rozhleden (Vyhlídka Benešov nad Ploučnicí, Dobrná, Verneřice, Česká Kamenice, Děčínský Chlum, Děčínský Sněžník, Líska, Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou a další).

Z historie obce:

 • počátek osídlování katastru obce se datuje kolem roku 1230
 • první písemná zmínka o obci je ze dne 4.10.1381
 • mlýn na Bystré vystavěl Jakub Dörfel (dnes má dům č.p. 76)
 • zrušení roboty v obci bylo vyhlášeno 7.12.1848
 • železniční doprava - vytýčení trati bylo v roce 1858
                               - stavba trati proběhla v létech 1867 - 1869
                               - první vlak projel dne 16.1.1869
                               - otevření železniční stanice v obci bylo 1.6.1928
 • 1863 - měly Dolní Habartice již vlastní školu
 • založení místního sboru dobrovolných hasičů proběhlo 8.6.1876
 • otevření budovy školy v obci proběhlo v roce 1888 (2 třídy s 174 žáky) stavba školy stála 15.414 zlatých a 79 krejcarů, v roce 1889 byla otevřena třetí třída
 • elektrifikace obce proběhla v roce 1921
 • vyasfaltování silníce proběhlo v roce 1931
 • částečná regulace říčky Bystrá proběhla v roce 1935, další v roce 1997 až 2003
 • 1950 - park u MNV, cesta k železniční zastávce, nový obecní rozhlas
 • zřízení první autobusové linky ČSAD bylo v roce 1961
 • 1973 - oprava školy a budovy MNV (krytiny, ústřední topení)
 • 1978 - výměna železničních kolejí, zvýšení nástupiště, nové el. vytápění ve škole, rekonstrukce vodovodu v dolní části obce
 • 1984 - vyasfaltování cesty podél potoka v délce 1,5 km, rekultivace skládky v cihelně
 • dostavba vodovodu proběhla v létech 1996 - 2002
 • kompletní telefonizace obce (pevné linky kabelem) proběhla v létech 1997 - 1998
 • dostavba nového rybníka o rozloze 1,3 ha proběhla v roce 1997
 • požár školy (samovznícení po broušení  a natírání parket) vznikl v noci z 7.2 1998 na 8.2.1998 (celková škoda byla cca 300.000,- Kč)
 • plynofikace obce proběhla od roku 1998 do roku 2004 (od projektu po realizaci)
 • 1988 - zrekonstruována malá vodní elektrárna
 • v lednu 2001 byla zastupitelstvem zamítnuta varianta přeložky silnice I/13, která by obec přemostila ve výšce 20 metrů a stala by se tak dominantou obce
 • započata výstavba vodojemu, výstavba tenisových kurtů (dokončeno v květnu 1993) a úprava fotbalového hřiště
 • koncem června 2002 byl z funkce odvolán starosta a na jeho osobu bylo podáno trestní oznámení a dále návrh na předběžné opatření u Okresního soudu, to vše pro důvodné podezření ze zpronevěry obecních peněz ve výši 499.000,- Kč
 • 1.1.2003 zahájila škola činnost s vlastní právní subjektivitou
 • 2003 - přístavba k OÚ, rekonstrukce klubu důchodců
 • 2004 - celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava opěrných zdí podél Bystré, výstavba vodovodu v horní části obce, výstavba chodníků od OÚ ke škole
 • 2005 - výstavba lávky pro pěší za OÚ, propojení vodovodu v celé obci na nový vodojem a pokračování v rekonstrukci vodovodní sítě, vysoušení zdiva školy
 • díky jednání naší školy vznikla v obci možnost připojení na Internet vzdušnou cestou prostřednictvím provozovatele sítě  NewSpace Děčín (2006)
 • 2006 - vybudování čistírny odpadních vod pro budovu školy

Vydání vysvědčeníza 1. pololetí 30. 01. 2020 - výpis z >>


RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Dolní Habartice

obrázek
Telefon: +420 412 585 014
Mobil: 774101439
E-mail: zsmsdh@seznam.cz

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

O škole
O školce
O školce

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign