logotyp

O školce

Mateřská škola Dolní Habartice

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola
Dolní Habartice 152
405 02 Děčín

Telefon: +420 412 585 014
E-mail: zsmsdh@seznam.cz 
Www: www.zsmsdolnihabartice.cz

Ředitelka školy: Mgr. Martina Baštrnáková

Učitelky MŠ:

Třída Koťata: Šárka Klaudyová, Anna Zahradníková
Třída Pastelky: Romana Měkutová, Petra Šoleová
Asistentka pedagoga: Martina Soukupová, Kateřina Záveská
Chůva: Lucie Maťátková

Počet dětí: 26
Počet oddělení: 2

základní poplatek 300,- Kč za jeden měsíc
PROVOZ MŠ PO-PÁ 6:00- 16:00 hod.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19


proběhne
v pátek3. května 2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod.

v Základní škole a Mateřské škole Dolní Habartice,
Dolní Habartice 152, 405 02.

Rodičům i dětem nabízíme v uvedeném termínu a čase
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

 

 Zákonní zástupci dětí budou při zápisu informováni o podmínkách přijetí dětí do mateřské školy a obdrží příslušné dokumenty k přijetí.

 S sebou je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

 

 

Režim dne v MŠ Dolní Habartice

Režim dne v MŠ Dolní Habartice
Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohly učitelky pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí (8:15 hod, 11:15 hod a 14.10 hod).
6:30 - 8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, na individuální rozvoj dětí), včetně hygieny
8:00 - 8:30 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou)
8:30 - 9:00 dopolední přesnídávka
9:00 - 9:50 řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu,hygiena, příprava na pobyt venku
10:00-11:00 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. Doba pobytu venku - je přizpůsobována danému typu počasí a dalším potřebám dětí. Rovněž je přihlédnuto k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynecháván pouze při nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy či školní herně)
11:05 - 12:00 příchod do MŠ šatna, hygiena, oběd a osobní hygiena dětí
12:10-14:00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
14:10 – 14:20 odpolední svačina
14:30-16:00 volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
- doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupciZpracovala:
Mgr. Martina Baštrnáková, ředitelka školy
V Dolních Habarticích 1. 1. 2016

Vydání vysvědčeníza 1. pololetí 30. 01. 2020 - výpis z >>


RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Dolní Habartice

obrázek
Telefon: +420 412 585 014
Mobil: 774101439
E-mail: zsmsdh@seznam.cz

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

O škole
O školce
O školce

Created by © 2015-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign